Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 1. juni 2018

Geir Pollestad

André N. Skjelstad

leder

ordfører