Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Ingalill Olsen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen, Julia Wong, Torstein Tvedt Solberg og Hege Haukeland Liadal om reforhandling av Bymiljøpakken for Nord-Jæren

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 13. november 2018

Helge Orten

leder og ordfører