Representantforslag om reforhandling av Bymiljøpakken for Nord-Jæren

Dokument 8:5 S (2018-2019), Innst. 46 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hege Haukeland Liadal, Ingalill Olsen, Julia Wong, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen, Sverre Myrli, Torstein Tvedt Solberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 13.11.2018 Innst. 46 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra flere representanter fra Arbeiderpartiet om å be regjeringen ta initiativ til reforhandlinger av Bymiljøpakken for Nord-Jæren. Videre ble det foreslått å be regjeringen ta initiativet til at ny teknologi/veiprising testes ut på Nord-Jæren. Det ble også foreslått å be regjeringen utrede alternative finansieringsopplegg ved eventuelle kostnadsøkninger, og det ble foreslått at staten skal dekke 70 prosent av investeringskostnadene for "Bussveien". Ingen av forslagene ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2018