Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet, unntatt kapittel 3

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 5. desember 2018

Olaug V. Bollestad

Sveinung Stensland

leder

ordfører