Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet, unntatt kapittel 3

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 5. desember 2018

Olaug V. Bollestad

Sveinung Stensland

leder

ordfører