Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om to representantforslag som omhandler klimastreik for klimakutt og å innfri klimastreikernes krav

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 28. mai 2019

Ketil Kjenseth

Stefan Heggelund

leder

ordfører