Representantforslag om å innfri klimastreikernes krav

Dokument 8:117 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Une Bastholm Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (MDG)

Saksgang