Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Kommuneproposisjonen 2020

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 11. juni 2019

Karin Andersen

Heidi Greni

leder

ordfører