Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 19. november 2019

Geir Pollestad

Kårstein Eidem Løvaas

leder

ordfører