Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer til Norges Banks representantskap

Dette dokument

  • Innst. 54 S (2019–2020)
  • Kildedok:
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 21. november 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

leder