Komiteens tilråding

Valgkomiteen viser til ovenstående og rår Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

Som medlemmer til Norges Banks representantskap velges for tidsrommet 1. januar 2020–31. desember 2023:

  1. Marianne Aasen

  2. Truls Wickholm

  3. Eirin Kristin Sund

  4. Harald Espedal

  5. Lars Tvete

  6. Kari Anne Sand

  7. Ingrid Fiskaa

  8. Line Henriette Holten

II

Som leder og nestleder til Norges Banks representantskap velges for tidsrommet 1. januar 2020–31. desember 2021:

Julie Brodtkorb, Oslo, leder

Reidar Sandal, Flora, nestleder

III

Godtgjørelse for Norges Banks representantskap gjeldende fra 1. januar 2020 fastsettes slik:

Representantskapet:

Leder kr. 66 100 pr. år

Nestleder kr. 44 100 pr. år

Medlemmer kr. 33 100 pr. år

Den faste komité:

Leder kr. 99 100 pr. år

Nestleder kr. 66 100 pr. år

Medlemmer til Den faste komité kr. 66 100 pr. år

Varamedlemmer til Den faste komité kr. 3 800 pr. møte