Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 5. desember 2019

Ketil Kjenseth

leder og ordfører