Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 3. mars 2020

Dag Terje Andersen

Freddy André Øvstegård

leder

ordfører