Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19)

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 6. april 2020

Karin Andersen

Eirik Sivertsen

leder

ordfører