Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19)

Prop. 69 L (2019-2020), Innst. 235 L (2019-2020), Lovvedtak 68 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 06.04.2020Innst. 235 L (2019-2020)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19), jf. Prop. 69 L (2019-2020) og Innst. 235 L (2019-2020). Den midlertidige loven skal avhjelpe enkelte negative konsekvenser av utbruddet av Covid-19 og innebærer blant annet endrete frister for avleggelse og vedtak av enkelte dokumenter etter kommuneloven, at det åpnes for fjernmøter for alle organer i et interkommunalt selskap og endret frist for partiene når det gjelder innberetningsplikten etter partiloven.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 06.04.2020

  Behandlet andre gang i Stortinget 14.04.2020