Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av lovens varighet)

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 16. oktober 2020

Anniken Huitfeldt

Hårek Elvenes

leder

ordfører