Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: permittering, dagpenger, særordning for lærlinger, kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 11. februar 2021

Erlend Wiborg

Heidi Nordby Lunde

leder

ordfører