Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: permittering, dagpenger, særordning for lærlinger, kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere)

Prop. 72 LS (2020-2021), Innst. 232 S (2020-2021) S-delen Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.02.2021 Innst. 232 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at retten til dagpenger ut over maksimal stønadsperiode er forlenget, samt å videreføre den forhøyede kompensasjonsgraden for dagpenger til og med 30. juni 2021. Arbeidsledige som har brukt opp perioden med dagpenger etter 31. oktober 2020, gis en fortsatt dagpengerett. Den særlige dagpengeordningen for lærlinger videreføres til og med 30. juni 2021. Det samme gjelder kompensasjonsytelsene for selvstendig næringsdrivende og frilansere. I tillegg er det vedtatt å oppheve ventetidsbestemmelsen for dagpenger frem til 1. juli 2021. Særordningen for sykepenger knyttet til pandemien videreføres frem til og med 30. juni 2021. Det vises til Innst. 232 S (2020-2021) der Prop. 72 LS (2020-2021), Prop. 75 S (2020-2021) og Prop. 79 S (2020-2021) kapitler under arbeids- og sosialdepartementet er behandlet i en felles innstilling. Det vises til Innst. 231 L (2020-2021) der de nødvendige lovendringer blir behandlet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.2021

   Debattert i Stortinget 18.02.2021
   Votert i Stortinget 18.02.2021