Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Mennesker, muligheter og norske interesser i nord

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 10. mars 2021

Anniken Huitfeldt

Ingjerd Schou

leder

ordfører