Mennesker, muligheter og norske interesser i nord

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 10.03.2021 Innst. 289 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen som gir en helhetlig gjennomgang av dens nordområdepolitikk og omhandler både det internasjonale bildet i Arktis, forholdet til våre naboland i Bartensregionen og på Nordkalotten og utviklingen i Nord-Norge. Stortinget vedtok følgende: -Stortinget ber regjeringa sikre norsk eigarskap av kritisk infrastruktur og eigedom, samt nasjonal kontroll over naturressursar i nordområda. -Stortinget ber regjeringa setje i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebana.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.2021

   Debattert i Stortinget 19.04.2021
   Votert i Stortinget 20.04.2021