Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag om forenkling av strømmarkedet til det beste for forbrukerne

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 4. mai 2021

Kristin Ørmen Johnsen

Åslaug Sem-Jacobsen

leder

ordfører