Representantforslag om forenkling av strømmarkedet til det beste for forbrukerne

Dokument 8:126 S (2020-2021), Innst. 394 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erlend Wiborg, Gisle Meininger Saudland, Silje Hjemdal, Terje Halleland Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.05.2021 Innst. 394 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om forenkling av strømmarkedet, og har enstemmig vedtatt å be regjeringen om å: - innføre en ny obligatorisk prisinformasjon/enhetspris på strøm, slik at forbruker enkelt kan sammenligne priser på tvers av alle avtaletyper, og dermed sikre at forbrukerne kan ta informerte valg - innføre krav om at strømselskapene ved endring av avtale skal opplyse strømkundene i god tid og gjennom tydelig merket informasjon - innføre obligatorisk informasjon om hvor lenge prisen på en strømavtale minimum varer. Dette skal det opplyses om på strømregningen og ved alt salg og all markedsføring av strøm.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.2021

   Debattert i Stortinget 11.05.2021
   Votert i Stortinget 11.05.2021