Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og yrkeskvalifikasjonsloven mv. (samleproposisjon)

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 20. mai 2021

Roy Steffensen

Solveig Schytz

leder

ordfører