Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Likeverdsreformen – et samfunn med bruk for alle

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 25. mai 2021

Geir Jørgen Bekkevold

Kjersti Toppe

leder

ordfører