Likeverdsreformen - et samfunn med bruk for alle

Meld. St. 25 (2020-2021), Innst. 570 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 570 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om Likeverdsreformen. Reformen skal bidra til å gjøre livet enklere for familier som har eller som venter barn med behov for sammensatte tjenester. Målet er at barn og familier med barn som har behov for sammensatte tjenester, skal oppleve et samfunn som stiller opp, og som gir alle mulighet til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse. Det er parallelt vedtatt endringer i en rekke velferdstjenestelover.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 02.06.2021
   Votert i Stortinget 02.06.2021