Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om Opplysningsvesenets fond

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 27. mai 2021

Kristin Ørmen Johnsen

Jorunn Gleditsch-Lossius

leder

ordfører