Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og distriktsdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2022 under Nærings- og fiskeridepartementet

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 12. desember 2022

Kirsti Bergstø

leder og ordfører