Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om representantforslag om full revisjon av Røldal–Suldal kraftanlegg

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 12. januar 2023

Marianne Sivertsen Næss

Birgit Oline Kjerstad

leiar

ordførar