Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om å hindre urimelig tilbakebetaling for uføre som får seg jobb

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 21. februar 2023

Kirsti Bergstø

Anna Molberg

leder

ordfører