Europautvalget - Møte i Europautvalget tirsdag den 29. mai 2018

Dato: 29.05.2018

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 2

  Finansminister Siv Jensen vil redegjøre for følgende: – Innlemmelse av rettsakter på finansmarkedsområdet.

 • Sak nr. 1

  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil redegjøre for følgende: – EUs forslag om et nytt europeisk arbeidsmarkedsbyrå ELA (European Labour Authority).

 • Sak nr. 3

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 31. mai 2018. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 23. mai i d.å., samt liste med de enkelte rettsakter.

 • Sak nr. 4

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: Brexit Orientering om status i forhandlingene mellom EU og Storbritannia. Status for implementering av EUs fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet forbereder en eventuell nasjonal gjennomføring av EUs fjerde jernbanepakke, og et lovforslag vil sendes på alminnelig høring før sommeren. ESA bringer sak om foreldrepengeordningen inn for EFTA-domstolen ESA varslet i pressemelding 7. mai at de vil bringe sak om foreldrepengeordningen inn for EFTA-domstolen. Handelshindre for stål og aluminium Orientering om handelstiltak i USA og mulige beskyttelsestiltak i EU for stål og aluminium, inkludert arbeidet for å sikre norske unntak.

 • Sak nr. 5

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.41.