Europautvalget - Møte i Europautvalget onsdag den 8. mai 2019 *

Dato: 08.05.2019

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 4

Eventuelt

Talere

Lederen: Det er ikke meldt inn noen saker under Eventuelt.

Da kan vi heve møtet.