Lagtinget - Møte torsdag den 5. juni 2008 kl. 14.32

Dato: 05.06.2008

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.35.