Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen 22. mai 2008

Gunnar Kvassheim Terje Aasland
leder ordfører