Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 12

Fra representanten John I. Alvheim til finansministeren:

«I Verdens Gang 11. mai 2000 sier konstituert helsedirektør Petter Øgar at Sosial- og helsedepartementet bør fjerne muligheten i skatteloven § 77 til fradrag for store sykdomsutgifter. Dette fordi enkelte pasienter får utført operasjoner i utlandet som de er blitt nektet i Norge og trekker utgiftene fra på selvangivelsen. Disse pasientene burde fått sine utgifter til operasjoner i utlandet dekket 100 pst., som om operasjonene var foretatt i Norge.

Vil statsråden sørge for at slike utgifter fortsatt kan trekkes fra?»

Presidenten: Dette spørsmålet er trukket tilbake.