Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000
President: Hans J. Røsjorde