Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Ordinær spørretime

Presidenten: På grunn av det høye antall spørsmål som skal besvares, finner presidenten å måtte meddele at han, med hjemmel i forretningsordenen § 53 nr. 3, siste ledd, har bestemt at det kun blir gitt anledning til ett tilleggsspørsmål etter at hovedspørsmålet er besvart. Det anses nødvendig for at dagens kart kan bli ferdigbehandlet innenfor den reglementsmessige tid for formiddagens møte.

Videre vil presidenten meddele at det blir en lang rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Øystein Hedstrøm til statsministeren, vil bli besvart av helseministeren.

Spørsmål 2, fra representanten Sonja Irene Sjøli til statsministeren, vil bli besvart av helseministeren.

Spørsmål 3, fra representanten Magnhild Meltveit Kleppa til statsministeren, vil bli besvart av finansministeren. Etter anmodning fra finansministeren blir dette spørsmål flyttet og besvart før spørsmål 12* * Spørsmål 12, fra representanten John I. Alvheim til finansministeren, ble senere trukket tilbake., som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 4, fra representanten Hallgeir H. Langeland til utenriksministeren, vil bli besvart av forsvarsministeren som rette vedkommende.

Spørsmålene 5, 6 og 7, fra henholdsvis representantene Inger Lise Husøy, Ivar Østberg og Einar Steensnæs til utenriksministeren, vil bli besvart av utviklingsministeren på vegne av utenriksministeren, som er bortreist.

Spørsmål 8, fra representanten Odd Roger Enoksen til utenriksministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 11, fra representanten Steinar Bastesen til nærings- og handelsministeren, vil bli besvart av samferdselsministeren på vegne av nærings- og handelsministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra samferdselsministeren blir dette spørsmål flyttet og besvart før spørsmål 19, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmålene 15 og 16, fra henholdsvis representantene Øyvind Korsberg og Lars Rise til helseministeren, blir etter anmodning fra helseministeren flyttet og besvart etter spørsmål 2, som skal besvares av samme statsråd. Spørsmål 15 vil bli tatt opp av representanten Kenneth Svendsen på vegne av representanten Øyvind Korsberg.

Spørsmål 17, fra representanten Ola T. Lånke til kulturministeren, vil bli besvart av kirke-, utdannings- og forskningsministeren på vegne av kulturministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra kirke-, utdannings- og forskningsministeren blir dette spørsmål flyttet og besvart før spørsmål 40, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 18, fra representanten John I. Alvheim til sosialministeren, vil bli besvart av helseministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra helseministeren blir dette spørsmål flyttet og besvart etter spørsmål 2, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 23, fra representanten Sigrun Eng til fiskeriministeren, er trukket tilbake.

Spørsmålene 24, 25, 26 og 27, fra henholdsvis representantene Steinar Bastesen, Bror Yngve Rahm, Ivar Østberg og Harald T. Nesvik til fiskeriministeren, vil bli besvart av justisministeren på vegne av fiskeriministeren, som er bortreist.

Spørsmål 34, fra representanten John Dale til miljøvernministeren, vil bli tatt opp av representanten Ola D. Gløtvold.

Spørsmålene 36, 37 og 35, fra henholdsvis representantene Ansgar Gabrielsen, Tor Nymo og Øystein Hedstrøm til landbruksministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart før spørsmål 1, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 38, fra representanten Jørn L. Stang til justisministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 27, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 39, fra representanten Lars Rise til barne- og familieministeren, vil bli besvart av justisministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra justisministeren blir dette spørsmål flyttet og besvart etter spørsmål 27, som skal besvares av samme statsråd. * Spørsmål 39 ble besvart etter spørsmål 29*

Presidenten: De første spørsmålene som etter disse endringer vil bli tatt opp til besvarelse, er spørsmålene 36, 35 og 37, fra henholdsvis representantene Ansgar Gabrielsen, Øystein Hedstrøm og Tor Nymo til landbruksministeren.

Spørsmål 36

Spørsmål 35

Spørsmål 37

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 18

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 3

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 11

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 38

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 39

Spørsmål 30

Spørsmål 31

Spørsmål 32

Spørsmål 33

Spørsmål 34

Spørsmål 17

Spørsmål 40

Spørsmål 41