Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 8

Fra representanten Odd Roger Enoksen til utenriksministeren:

«Ifølge Nationen 18. mai 2000 ser ikke utenriksminister Thorbjørn Jagland noen EØS-direktiver som det er verdt å legge ned veto mot. Dette synes å stå i skarp kontrast til daværende statsminister Brundtlands uttalelser i EØS-debatten i Stortinget i oktober 1992: «... vi vil være rede til å bruke den retten avtalen gir oss, til å motsette oss at forslaget blir til felles EØS-regel, dersom vi finner det nødvendig.»

Hvilke saker vil, etter utenriksministerens oppfatning, kvalifisere til bruk av vetoretten?»

Presidenten: Dette spørsmålet er trukket tilbake.