Stortinget - Møte torsdag den 25. oktober 2001 kl. 10

Dato: 25.10.2001
President: Jørgen Kosmo

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Debatt om Hans Majestet Kongens tale til det 146. Storting ved dets åpning og melding om Noregs rikes tilstand og styring
  (Talen holdt i Stortingets møte 10. oktober 2001)

 • Sak nr. 2

  Debatt om Regjeringens erklæring
  (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 23. oktober 2001)

 • Sak nr. 2 (videre behandling av saken)

  Debatt om Regjeringens erklæring
  (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 23. oktober 2001)