Stortinget - Møte onsdag den 28. november 2001 kl. 10

Dato: 28.11.2001
President: Kari Lise Holmberg

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.55.