Stortinget - Møte tirsdag den 18. mai 2004 kl. 12

Dato: 18.05.2004

Dokumenter: (Innst. S. nr. 185 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:65 (2003-2004))

Sak nr. 4

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Vaggen Malvik, Inger S. Enger og Hallgeir H. Langeland om å bedre forsyningssikkerheten gjennom mer samfunnsøkonomisk optimal tørrårssikring ved å endre strukturen i forbrukermarkedet for elektrisitet og disponeringen av flerårsmagasiner

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstillet:

Dokument nr. 8:65 (2003-2004) – forslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Vaggen Malvik, Inger S. Enger og Hallgeir H. Langeland om å bedre forsyningssikkerheten gjennom mer samfunnsøkonomisk optimal tørrårssikring ved å endre strukturen i forbrukermarkedet for elektrisitet og disponeringen av flerårsmagasiner – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.