Forslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Vaggen Malvik, Inger S. Enger og Hallgeir H. Langeland om å bedre forsyningssikkerheten gjennom mer samfunnsøkonomisk optimal tørrårssikring ved å endre strukturen i forbrukermarkedet for elektrisitet og disponeringen av flerårsmagasiner

Dokument nr. 8:65 (2003-2004), Innst. S. nr. 185 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hallgeir H. Langeland, Ingvild Vaggen Malvik, Inger S. Enger Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) og (SP) Innstilling avgitt 13.05.2004 Innst. S. nr. 185 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.2004

   Behandlet i Stortinget: 18.05.2004