Stortinget - Møte torsdag den 30. september 2004 kl. 10.10

Dato: 30.06.2004
President: Jørgen Kosmo

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.35.

Stortingets forhandlingsprotokoll ble deretter underskrevet av de tilstedeværende representanter:

Jan Tore Sanner, Odd Holten, Thorbjørn Jagland, André Kvakkestad, Kjell Engebretsen, Petter Løvik, Ågot Valle, Dagrun Eriksen, Ursula Evje, Sonja Irene Sjøli, Odd Roger Enoksen, Anne Berit Andersen, Trine Skei Grande, Åge Konradsen, Finn Kristian Marthinsen, Magnhild Meltveit Kleppa, Per Roar Bredvold, Jan Olav Olsen, Rune J. Skjælaaen, Sigvald Oppebøen Hansen, Ingebrigt S. Sørfonn, Jorunn Ringstad, Pål Kårbø, Ola D. Gløtvold, Siri A. Meling, Morten Høglund, Ulf Erik Knudsen, Henrik Rød, May Britt Vihovde, Sigrun Eng, Jan Sahl, Søren Fredrik Voie, Inger Lise Aarrestad, Tor-Arne Strøm, Leif Frode Onarheim, Einar Holstad, Harald T. Nesvik, Steinar Bastesen, Beate Heieren Hundhammer, Torny Pedersen, Eva M. Nielsen, Inge Lønning, Hans Gjeisar Kjæstad, Jan Petter Rasmussen, Karita Bekkemellem Orheim, Kjetil Bjørklund, Linda Cathrine Hofstad, Lars Rise, Signe Øye, Martin Engeset, Jan Koløy, Lena Jensen, Geir-Ketil Hansen, Øyvind Vaksdal, Gunn Karin Gjul, Øystein Hedstrøm, Julie Christiansen, Christopher Stensaker, Afshan Rafiq, Anita Apelthun Sæle, Heidi Sørensen, Ola T. Lånke, Gunhild Øyangen, Reidar Sandal, Morten Ørsal Johansen, Peter Skovholt Gitmark, Kenneth Svendsen, Sverre J. Hoddevik, Finn Martin Vallersnes, Svein Roald Hansen, Kari Lise Holmberg, Bjarne Håkon Hanssen, Ingvild Vaggen Malvik, Bror Yngve Rahm, Heidi Grande Røys, Ivar Østberg, Morten Lund, Åse Gunhild Woie Duesund, Per Ove Width, Yngvar Aarebrot, Arne Sortevik, Knut Storberget, Siv Jensen, Lodve Solholm, Per Erik Monsen, Modulf Aukan, Ine Marie Eriksen, Synnøve Konglevoll, Elsa Skarbøvik, Oddvard Nilsen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Vidar Bjørnstad, Olav Gunnar Ballo, Inger S. Enger, Akhtar Chaudhry, Tore Nordtun, Lars Egeland, Elisabeth Røbekk Nørve, Heidi Larssen, Bjørg Tørresdal, Berit Brørby, Gunn Olsen, Siri Hall Arnøy, Asmund Kristoffersen, Sigbjørn Molvik, Rolf Reikvam, Raymond Robertsen, Eli Sollied Øveraas, Hans Kristian Hogsnes, Svein Flåtten, Øystein Djupedal, Kristin Halvorsen, Arne Lyngstad, Jørgen Kosmo, Sylvia Brustad, Ingjerd Schou, Trond Giske, Eirin Faldet, Ragnar Bøe Elgsaas, Rita Tveiten, May Hansen, May-Helen Molvær Grimstad, Magnar Lund Bergo, Olemic Thommessen, Torstein Rudihagen, Øyvind Halleraker, Gjermund Hagesæter, Marit Arnstad, Helge Bjørnsen, Jan Arild Ellingsen, Torbjørn Hansen, Åslaug Haga, Bendiks H. Arnesen, Bjørn Jacobsen, Rolf Terje Klungland og Pål Berrefjord.