Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om endring av Grunnloven § 100, forslag fra Gu­nnar Skaug, Carl I. Hagen, Einar Steensnæs, Jan Petersen, Kristin Halvorsen og Lars Sponheim om endring av Grunnloven § 100. (Ytringsfrihet) og forslag fra Gunnar Kvassheim og Lars Sponheim om ny § 100 a i Grunnloven. (Offentlighetsprin­sippet)

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 18. juni 2004

Ågot Valle

leder

Martin Engeset

ordfører for Dokument nr. 12:16 (1999-2000) St.meld. nr. 42 (1999-2000) St.meld. nr. 26 (2003-2004)

Carl I. Hagen

ordfører for Dokument nr. 12:17 (1999-2000)