Stortinget - Møte mandag den 5. desember 2005 kl. 10

Dato: 05.12.2005
President: Eirin Faldet

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.35.