Stortinget - Møte torsdag den 19. november 2009 kl. 10

Dato: 19.11.2009
President: Akhtar Chaudhry

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.24.