Stortinget - Møte onsdag den 10. november 2010 kl. 10

Dato: 10.11.2010

Sak nr. 2

Ordinær spørretime

Presidenten: Det er et par endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikten som er omdelt på representantenes plasser.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 11, fra representanten Elisabeth Aspaker til forsknings- og høyere utdanningsministeren, er overført til kulturministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 14, fra representanten Laila Marie Reiertsen til arbeidsministeren, vil bli besvart av fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren på vegne av arbeidsministeren, som har sykdomsforfall.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15