Stortinget - Møte fredag den 19. november 2010 kl. 10

Dato: 19.11.2010
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.03.