Stortinget - Møte onsdag den 18. april 2012 kl. 10

Dato: 18.04.2012

Sak nr. 2 [11:09:06]

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Torgeir Trældal til miljøvernministeren, vil bli besvart av kunnskapsministeren på vegne av miljøvernministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra kunnskapsministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart før spørsmål 9, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 2, fra representanten Line Henriette Hjemdal til miljøvernministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmålene 13 og 14, fra henholdsvis representantene Øyvind Korsberg og Jan Arild Ellingsen til forsvarsministeren, utstettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 16, fra representanten Trond Helleland til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren, er overført til justisministeren som rette vedkommende. Spørsmålet må imidlertid, etter samråd mellom spørrer og statsråd, utsettes til neste spørretime.

Presidenten: Spørsmål 1 vil, som vedtatt, bli besvart før spørsmål 9.

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 1

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16