Stortinget - Møte onsdag den 28. november 2012 kl. 10

Dato: 28.11.2012

Sak nr. 2 [11:02:21]

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten. Presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Elisabeth Aspaker til miljøvernministeren, vil bli besvart av barne-, likestillings- og inkluderingsministeren på vegne av miljøvernministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra barne-, likestillings- og inkluderingsministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 6, som skal besvares av samme statsråd.

Presidenten: Det første spørsmålet blir dermed spørsmål 2.

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 1

Spørsmål 7