Stortinget - Møte tirsdag den 13. mai 2014 kl. 10

Dato: 13.05.2014

Sak nr. 4 [10:08:32]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen og Geir Jørgen Bekkevold om ny § 103 i Grunnloven (rett til å stifte familie mv.) (Dokument 12:34 (2011-2012)) og grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland og Trine Skei Grande om ny § 103 i Grunnloven (rett til å stifte familie mv.) (Dokument 12:35 (2011–2012)) (Innst. 183 S (2013–2014), jf. Dokument 12:34 (2011–2012) og Dokument 12:35 (2011–2012))

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Under debatten har Helge Thorheim satt frem et forslag på vegne av Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

Komiteen hadde innstilt:

I

Dokument 12:35 (2011–2012) – grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland og Trine Skei Grande om ny § 103 i Grunnloven (rett til å stifte familie mv.) – bifalles, slik at:

§ 103 oppheves.

Ny § 103 skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 103

Enhver som har oppnådd gifteferdig alder, har rett til å stifte familie, inngå ekteskap og oppløse ekteskap i henhold til nærmere bestemmelser gitt ved lov. Ekteskap kan bare inngås med ektefellenes samtykke og frie vilje.

§ 103

Alle som har nådd gifteferdig alder, har rett til å skipe familie, gifte seg og skilje seg i samsvar med nærare føresegner gjevne i lov. Giftarmål krev fri vilje og samtykke frå ektemakane.

Presidenten: Det er Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne som står bak innstillingen.

Vi voterer ved navneopprop, og starter med representant nr. 6 for Østfold fylke, Stein Erik Lauvås.

De som stemmer for innstillingen, svarer ja. De som stemmer imot innstillingen, svarer nei.

Votering:Komiteens innstilling ble med 97 mot 71 stemmer ikke bifalt.De 71 representantene som stemte for innstillingen, var:Stein Erik Lauvås, Line Vennesland, Kari Henriksen, Odd Omland, Are Helseth, Sverre Myrli, Marianne Aasen, Abid Q. Raja, Åsmund Grøver Aukrust, Gunvor Eldegard, Martin Kolberg, Lise Christoffersen, Torgeir Micaelsen, Helga Pedersen, Kåre Simensen, Johnny Ingebrigtsen, Knut Storberget, Anette Trettebergstuen, Tone Merete Sønsterud, Karin Andersen, Per Rune Henriksen, Jette F. Christensen, Magne Rommetveit, Terje Breivik, Ruth Mari Grung, Audun Lysbakken, Else-May Botten, Fredric Holen Bjørdal, Pål Farstad, Lisbeth Berg-Hansen, Eirik Sivertsen, Anna Ljunggren, Kjell-Idar Juvik, Rigmor Aasrud, Tore Hagebakken, Stine Renate Håheim, Ketil Kjenseth, Jens Stoltenberg, Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre, Trine Skei Grande, Ingunn Gjerstad, Marianne Marthinsen, Une Aina Bastholm, Jan Bøhler, Marit Nybakk, Ola Elvestuen, Eirin Sund, Torstein Tvedt Solberg, Hege Haukeland Liadal, Iselin Nybø, Ingrid Heggø, Sveinung Rotevatn, Terje Aasland, Lene Vågslid, Christian Tynning Bjørnø, Martin Henriksen, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Knag Fylkesnes, Ingvild Kjerkol, Arild Grande, André N. Skjelstad, Trond Giske, Eva Kristin Hansen, Jorodd Asphjell, Audun Otterstad, Snorre Serigstad Valen, Dag Terje Andersen, Steinar Gullvåg, Svein Roald Hansen og Irene Johansen.De 97 representantene som stemte imot innstillingen, var:Erlend Wiborg, Eirik Milde, Line Henriette Hjemdal, Svein Harberg, Lene Langemyr, Kjell Ingolf Ropstad, Ingunn Foss, Åse Michaelsen, Hans Fredrik Grøvan, Norunn Tveiten Benestad, Sylvi Graham, Kari Kjønaas Kjos, Tone Wilhelmsen Trøen, Bente Stein Mathisen, Hans Andreas Limi, Henrik Asheim, Nils Aage Jegstad, Ib Thomsen, Mette Tønder, Hårek Elvenes, Bård Vegar Solhjell, Trond Helleland, Jørund Rytman, Anders B. Werp, Morten Wold, Kristin Ørmen Johnsen, Per Olaf Lundteigen, Frank Bakke-Jensen, Jan-Henrik Fredriksen, Gunnar Gundersen, Tor André Johnsen, Trygve Slagsvold Vedum, Øyvind Halleraker, Gjermund Hagesæter, Peter Christian Frølich, Torill Eidsheim, Knut Arild Hareide, Helge André Njåstad, Sigurd Hille, Ove Bernt Trellevik, Kjersti Toppe, Erik Skutle, Helge Orten, Harald T. Nesvik, Elisabeth Røbekk Nørve, Oskar J. Grimstad, Rigmor Andersen Eide. Geir Inge Lien, Odd Henriksen, Dagfinn Henrik Olsen, Margunn Ebbesen, Janne Sjelmo Nordås, Olemic Thommessen, Morten Ørsal Johansen, Anne Tingelstad Wøien, Nikolai Astrup, Michael Tetzschner, Christian Tybring-Gjedde, Kristin Vinje, Mudassar Kapur, Mazyar Keshvari, Stefan Heggelund, Heidi Nordby Lunde, Hans Olav Syversen, Siri A. Meling, Bente Thorsen, Arve Kambe, Olaug V. Bollestad, Kari Raustein, Tina Bru, Sveinung Stensland, Helge Thorheim, Geir Pollestad, Geir S. Toskedal, Liv Signe Navarsete, Bjørn Lødemel, Solveig Sundbø Abrahamsen, Kristian Norheim, Geir Jørgen Bekkevold, Kent Gudmundsen, Øyvind Korsberg, Regina Alexandrova, Bjørn Arild Gram, Elin Rodum Agdestein, Linda C. Hofstad Helleland, Lill Harriet Sandaune, Frank J. Jenssen, Heidi Greni, Sivert Haugen Bjørnstad, Svein Flåtten, Morten Stordalen, Kårstein Eidem Løvaas, Tom E. B. Holthe, Anders Tyvand, Ingjerd Schou, Ulf Leirstein og Bengt Morten Wenstøb.Representanten Jan Arild Ellingsen var fraværende.

Presidenten: Vi skal så votere over forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

Forslaget lyder:

«Dokument 12:34 (2011–2012) – grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen og Geir Jørgen Bekkevold om ny § 103 i Grunnloven (rett til å stifte familie mv.) – alternativ B – bifalles, som følger:

§ 103 oppheves.

Ny § 103 skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 103

Familien er en grunnleggende enhet i samfunnet. Enhver som har oppnådd gifteferdig alder, har rett til å stifte familie, inngå ekteskap og oppløse ekteskap i henhold til nærmere bestemmelser gitt ved lov. Ekteskap kan bare inngås med ektefellenes samtykke og frie vilje.

§ 103

Familien er ei grunnleggjande eining i samfunnet. Alle som har nådd gifteferdig alder, har rett til å skipe familie, gifte seg og skilje seg i samsvar med nærare føresegner gjevne i lov. Giftarmål krev fri vilje og samtykke frå ektemakane.»

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de støtter forslaget subsidiært.

Vi voterer ved navneopprop, og starter med representant nr. 3 for Nordland fylke, Dagfinn Henrik Olsen.

De som stemmer for forslaget, svarer ja. De som stemmer imot forslaget, svarer nei.

Votering:Forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, ble med 111 mot 57 stemmer ikke bifalt.De 111 representantene som stemte for forslaget, var:Dagfinn Henrik Olsen, Eirik Sivertsen, Anna Ljunggren, Kjell-Idar Juvik, Janne Sjelmo Nordås, Rigmor Aasrud, Tore Hagebakken, Morten Ørsal Johansen, Anne Tingelstad Wøien, Stine Renate Håheim, Jens Stoltenberg, Hadia Tajik, Christian Tybring-Gjedde, Jonas Gahr Støre, Ingunn Gjerstad, Marianne Marthinsen, Une Aina Bastholm, Mazyar Keshvari, Jan Bøhler, Marit Nybakk, Hans Olav Syversen, Eirin Sund, Bente Thorsen, Olaug V. Bollestad, Torstein Tvedt Solberg, Kari Raustein, Hege Haukeland Liadal, Helge Thorheim, Geir Pollestad, Geir S. Toskedal, Ingrid Heggø, Liv Signe Navarsete, Terje Aasland, Kristian Norheim, Lene Vågslid, Christian Tynning Bjørnø, Geir Jørgen Bekkevold, Martin Henriksen, Øyvind Korsberg, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Knag Fylkesnes, Ingvild Kjerkol, Arild Grande, Bjørn Arild Gram, Trond Giske, Eva Kristin Hansen, Lill Harriet Sandaune, Jorodd Asphjell, Audun Otterstad, Heidi Greni, Sivert Bjørnstad, Snorre Serigstad Valen, Dag Terje Andersen, Morten Stordalen, Steinar Gullvåg, Tom E. B. Holthe, Anders Tyvand, Svein Roald Hansen, Ulf Leirstein, Irene Johansen, Stein Erik Lauvås, Erlend Wiborg, Line Henriette Hjemdal, Line Vennesland, Lene Langemyr, Kjell Ingolf Ropstad, Kari Henriksen, Åse Michaelsen, Hans Fredrik Grøvan, Odd Omland, Are Helseth, Kari Kjønaas Kjos, Sverre Myrli, Marianne Aasen, Hans Andreas Limi, Åsmund Aukrust, Ib Thomsen, Gunvor Eldegard, Bård Vegar Solhjell, Martin Kolberg, Jørund Rytman, Lise Christoffersen, Torgeir Micaelsen, Morten Wold, Per Olaf Lundteigen, Helga Pedersen, Kåre Simensen, Jan-Henrik Fredriksen, Johnny Ingebrigtsen, Knut Storberget, Anette Trettebergstuen, Tor André Johnsen, Tone Merete Sønsterud, Trygve Slagsvold Vedum, Karin Andersen, Per Rune Henriksen, Gjermund Hagesæter, Jette F. Christensen, Knut Arild Hareide, Helge André Njåstad, Magne Rommetveit, Ruth Mari Grung, Audun Lysbakken, Kjersti Toppe, Else-May Botten, Harald T. Nesvik, Fredric Holen Bjørdal, Oskar J. Grimstad, Rigmor Andersen Eide, Geir Inge Lien, Lisbeth Berg-Hansen.De 57 representantene som stemte mot forslaget, var:Margunn Ebbesen, Olemic Thommessen, Ketil Kjenseth, Nikolai Astrup, Michael Tetzschner, Kristin Vinje, Trine Skei Grande, Mudassar Kapur, Stefan Heggelund, Ola Elvestuen, Heidi Nordby Lunde, Siri A. Meling, Arve Kambe, Tina Bru, Sveinung Stensland, Iselin Nybø, Bjørn Lødemel, Sveinung Rotevatn, Solveig Sundbø Abrahamsen, Kent Gudmundsen, Regina Alexandrova, Elin Rodum Agdestein, André N. Skjelstad, Linda C. Hofstad Helleland, Frank J. Jenssen, Svein Flåtten, Kårstein Eidem Løvaas, Ingjerd Schou, Bengt Morten Wenstøb, Eirik Milde, Svein Harberg, Ingunn Foss, Norunn Tveiten Benestad, Sylvi Graham, Tone Wilhelmsen Trøen, Bente Stein Mathisen, Henrik Asheim, Abid Q. Raja, Nils Aage Jegstad, Mette Tønder, Hårek Elvenes, Trond Helleland, Anders B. Werp, Kristin Ørmen Johnsen, Frank Bakke-Jensen, Gunnar Gundersen, Øyvind Halleraker, Peter Christian Frølich, Torill Eidsheim, Sigurd Hille, Terje Breivik, Ove Trellevik, Erik Skutle, Helge Orten, Elisabeth Røbekk Nørve, Pål Farstad, Odd Henriksen.Representanten Jan Arild Ellingsen var fraværende.Videre var innstilt:

II

Dokument 12:34 (2011–2012) – grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen og Geir Jørgen Bekkevold om ny § 103 i Grunnloven (rett til å stifte familie mv.) – samtlige alternativer – bifalles ikke.

Presidenten: Når begge de fremsatte alternativer ikke er bifalt i foregående voteringer, følger det som en konsekvens at innstillingens II ikke bifalles.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig ikke bifalt.